Poradnia ANIMUS to:

zespół doświadczonych specjalistów

diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
Paulina Rytelewska – diagnozy w kierunku trudności szkolnych, dysleksji, dyskalkulii, zaburzeń uwagi (test MOXO), rozwoju intelektualnego, zdolności

Aleksandra Kolczyńska – diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, w kierunku dysleksji i trudności szkolnych, gotowość szkolna

Aneta Kolanecka – wstępna ocena rozwoju dzieci do lat 6, wskazanie potrzeby diagnozy specjalistycznej lub terapii

konsultacje

psychoterapia

Psychoterapia dzieci i młodzieży:

Patrycja Kochan

Agnieszka Adamczyk

Jacek Wolszczak

Olga Jastrzębska

Aneta Kolanecka

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży:

Izabela Bakalarska

Psychoterapia dorosłych i młodzieży od 17 lat:

Paulina Rytelewska

Agnieszka Adamczyk

Jacek Wolszczak

Olga Jastrzębska

Psychoterapia par i rodzin:

Agnieszka Adamczyk

Paulina Rytelewska

Olga Jastrzębska

konsultacje i terapia dla rodzin z dzieckiem o szczególnych potrzebach:

Agnieszka Drewnowska

Aneta Kolanecka

trening umiejętności społecznych

Agnieszka Drewnowska

obozy rozwojowe