Poradnia ANIMUS to:

zespół doświadczonych specjalistów

diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
Paulina Rytelewska – diagnozy w kierunku trudności szkolnych, dysleksji, dyskalkulii, zaburzeń uwagi (test MOXO), rozwoju intelektualnego, zdolności

Aleksandra Kolczyńska – diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, w kierunku dysleksji i trudności szkolnych, gotowość szkolna

Elżbieta Kania – diagnozy pedagogiczne

Mariusz Krzaczek – diagnoza uwagi słuchowej, tworzenie i monitorowanie indywidualnych programów terapii słuchowej metodą Tomatisa

Grażyna Węgrzynowska – ocena rozwoju dzieci do lat 5, diagnoza emocjonalna młodszych dzieci, diagnozy psychologiczne rozwoju intelektualnego dzieci i dorosłych

konsultacje

psychoterapia

Psychoterapia dzieci i młodzieży:

Patrycja Kochan

Katarzyna Słowik

Kamila Jakubowska

Agnieszka Adamczyk

Psychoterapia dorosłych i młodzieży od 15 lat:

Katarzyna Słowik

Kamila Jakubowska

Monika Wicińska

Paulina Rytelewska

Agnieszka Adamczyk

Psychoterapia par i rodzin:

Kamila Jakubowska

Agnieszka Adamczyk

Paulina Rytelewska

konsultacje i terapia dla rodzin z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

Agnieszka Drewnowska

Jacek Wolszczak

pomoc w trudnościach szkolnych, reedukacja, terapia pedagogiczna

Jacek Wolszczak

Elżbieta Kania

trening umiejętności społecznych

Agnieszka Drewnowska

Jacek Wolszczak

Elżbieta Kania

obozy rozwojowe