Poradnia ANIMUS to:

zespół doświadczonych specjalistów

diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
Paulina Rytelewska – diagnozy w kierunku trudności szkolnych, dysleksji, dyskalkulii, zaburzeń uwagi (test MOXO), rozwoju intelektualnego, zdolności

Aleksandra Kolczyńska – diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, w kierunku dysleksji i trudności szkolnych, gotowość szkolna

Elżbieta Kania – diagnozy pedagogiczne

Mariusz Krzaczek – diagnoza uwagi słuchowej, tworzenie i monitorowanie indywidualnych programów terapii słuchowej metodą Tomatisa

Grażyna Węgrzynowska – ocena rozwoju dzieci do lat 5, diagnoza emocjonalna młodszych dzieci

Kamila Jakubowska, Katarzyna Słowik, Ewa Sawosz, Patrycja Kochan – diagnoza stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży

konsultacje

psychoterapia

Psychoterapia dzieci i młodzieży:

Patrycja Kochan

Katarzyna Słowik

Kamila Jakubowska

Ewa Sawosz

Psychoterapia dorosłych i młodzieży od 15 lat:

Katarzyna Słowik

Kamila Jakubowska

Anna Liniewicz

Monika Wicińska

Paulina Rytelewska

Martin Walczak

pomoc w trudnościach szkolnych, reedukacja, terapia pedagogiczna

trening umiejętności społecznych

obozy rozwojowe