NASI SPECJALIŚCI:

   mgr Paulina Rytelewska
Dyrektor Poradni ANIMUS. Psycholog kliniczny, certyfikowany trener, psychoterapeuta systemowy. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię systemową par, treningi i warsztaty psychologiczne. Prowadzi również konsultacje wstępne i kieruje do odpowiednich specjalistów. Kierownik obozów ANIMUS.

  mgr Patrycja Kochan
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi i młodzieżą (odbyte szkolenie w Centrum CBT EDU w Warszawie). Posiada duże doświadczenie w pracy przede wszystkim z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym. Pracuje również jako psycholog szkolny. Ukończone szkolenia specjalistyczne m.in. w zakresie Interwencji Kryzysowej (UW) oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualna dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, treningi i warsztaty psychologiczne. Wychowawca na obozach ANIMUS.

  mgr Kamila Jakubowska
Psychoterapeuta systemowy, mgr psychologii klinicznej. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych i par. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, 4-letnie studia psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodzin w Warszawie oraz kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie oraz Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii w Krakowie. Praca w placówkach oświatowych pozwoliła na zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

   mgr Katarzyna Słowik – Psycholog, Psychotraumatolog.
Studiowała psychologię kliniczną oraz psychotraumatologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS). Certyfikowana terapeutka EMDR oraz Somatic Experiencing (nr certyfikatu:. PLITP18025). Prowadziła badania nad Zespołem Ostrego Stresu (ASD) z osobami po zdarzeniach komunikacyjnych. Pracuje z osobami w ramach profilaktyki, interwencji oraz pomocy po zdarzeniach traumatycznych (np. wypadek komunikacyjny, utrata osoby bliskiej), a także w sytuacjach stresowych (np. rozwód, utrata pracy). Pracuje z osobami z zaburzeniami żywienia, pacjentami w trakcie leczenia i rehabilitacji oraz ze sportowcami wspierając proces treningowy oraz ukierunkowując na sukces.

  • mgr Aleksandra Kolczyńska – psycholog dziecięcy. Wieloletni pracownik publicznej poradni psychologicznej na stanowisku psychologa diagnosty. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.
  • mgr Grażyna Węgrzynowska – psycholog dziecięcy i pedagog specjalny. Pracuje jako psycholog z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi diagnozy dotyczące zaburzeń rozwoju, problemów wychowawczych i inne konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.
  • mgr Elżbieta Kania – pedagog, socjoterapeuta, reedukator: diagnozy pedagogiczne, zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja dysleksji, dysortografii, dysgrafii), socjoterapia.
  • mgr Jarek Żyliński – psycholog rozwoju i wychowania dziecka, autor książki „Miłość i wychowanie”. Prowadzi konsultacje dla rodziców i młodzieży, treningi i warsztaty psychologiczne, wychowawca na Obozach ANIMUS. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami jako psycholog.
  • mgr Martin Walczak – psycholog, trener i terapeuta. Jest absolwentem  Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale IPSiR – kierunek psychologia i terapia. Ukończył szkolenia z Terapii Ericksonowskiej oraz Ustawień Systemowych Berta Hellingera, a także szkolenie z NLP. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ustawień Systemowych (PTUS) oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich (SCP). Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii od 2005 roku, pracuje również jako psycholog szkolny, ma doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. Prowadzi konsultacje dla rodziców, pracuje indywidualnie zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi, chętnie prowadzi terapię par w kryzysie.