NASI SPECJALIŚCI:

  

Paulina Rytelewska
Dyrektor Poradni ANIMUS. Psycholog kliniczny, certyfikowany trener, psychoterapeuta systemowy (ukończone 4-letnie Studium Terapii Par i Rodzin OPTA w Warszawie, praca pod superwizją: wcześniej Aliny Naporowskiej, obecnie Marii Rudzińskiej). Wciąż uzupełnia wiedzę uczestnicząc w kursach i warsztatach. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię systemową par i rodzin, treningi i warsztaty psychologiczne. Prowadzi również konsultacje wstępne i kieruje do odpowiednich specjalistów. Kierownik obozów ANIMUS.

 

Patrycja Kochan

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność: psychologia kliniczna dziecka. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w pracy przede wszystkim z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym. Pracuje również jako psycholog szkolny w szkole prywatnej, będąc jednocześnie certyfikowanym edukatorem Pozytywnej Dyscypliny. Ukończone szkolenia specjalistyczne m.in. w zakresie Interwencji Kryzysowej (UW) oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, treningi i warsztaty psychologiczne. Jej głównymi zainteresowaniami i obszarami pracy są zaburzenia afektywne i lękowe oraz zespół Aspergera. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Monika Wicińska
Psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, terapeuta EMDR – Pracuje również w podejściu behawioralno- poznawczym. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą.
Ukończyła Psychologię ogólną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i studia podyplomowe na kierunkach: Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa oraz Psychotraumatologia oraz Przygotowanie Pedagogiczne. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Przeprowadza również diagnozy osobowości (testy: MMPI-2, EPQ-R, SCID-5-PD, NEO-PI-R).

Jest certyfikowaną terapeutką EMDR, metody, która ułatwia przetworzenie trudnych doświadczeń i emocji. Metoda ta jest zalecana do pracy z traumami przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). EMDR daje bardzo dobre efekty przy doświadczeniach traumatycznych, długotrwałych traumach w dzieciństwie (zaniedbanie emocjonalne, dorastanie w rodzinie alkoholowej), w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach odżywiania, depresji i zaburzeniach osobowości (bordeline, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). Sprawdza się też przy pracy nad przeszkadzającymi, negatywnymi przekonaniami („jestem beznadziejny”, „nie poradzę sobie”), w problemach z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji.

Agnieszka Adamczyk – psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, pedagog, terapeuta pedagogiczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapię par oraz rodzin, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. W swojej pracy z młodzieżą koncentruje się na potrzebach młodego klienta oraz poprawie jego  relacji w rodzinie i z rówieśnikami. W pracy z parami i rodzinami stosuje podejście systemowe. Prywatnie mężatka i mama trzech synów.

Elżbieta Kania

Pedagog, socjoterapeuta, reedukator: diagnozy pedagogiczne, zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja dysleksji, dysortografii, dysgrafii), socjoterapia. Współprowadząca Treningu Umiejętności Społecznych.

Grażyna Węgrzynowska

Psycholog dziecięcy i pedagog specjalny. Pracuje jako psycholog z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi diagnozy dotyczące zaburzeń rozwoju, problemów wychowawczych i inne konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.

Jacek Wolszczak

Pedagog, oligofrenopedagog, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wychowawca na obozach w poradni Animus. Obecnie w trakcie studiów magisterskich z psychologii. Prowadzi konsultacje dla rodziców i dzieci oraz młodzieży. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się problemami szkolnymi i wychowawczymi, trudnościami w relacjach, problemami emocjonalnymi oraz dostosowaniami działań edukacyjnych i wychowawczych wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami. Współprowadzący Treningu Umiejętności Społecznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Odbył szkolenia, m.in.:
Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie (listopad 2019 – marzec 2020)
Jak pracować z dziećmi i młodzieżą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie w Fundacji Nagle Sami w Warszawie (marzec 2021)
Pacjent psychotyczny w gabinecie. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów w Centrum Terapii Dialog w Warszawie (wrzesień 2021)
Wzbogać swój warsztat o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR). Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów w Centrum Terapii Dialog (październik 2021)
Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego, Centrum Terapii Dialog w Warszawie (listopad 2021)
Pacjent po tragicznym wydarzeniu, Centrum Terapii Dialog w Warszawie (listopad 2021)

Izabela Chełstowska

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog resocjalizacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuje jako psycholog w szkole, gdzie udziela wsparcia dzieciom i ich rodzicom zarówno podczas indywidualnych sesji, jak i w formie warsztatów. Prowadzi konsultacje dla dzieci i rodziców, a także diagnozy psychologiczne. Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych i Domu Pomocy Społecznej.

Aneta Kolanecka (obecnie współpraca zawieszona do grudnia)

psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością z neuropsychologii klinicznej oraz studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny również na UW.  Ukończyła m. in. Szkołę Trenerów Grup Wsparcia Fundacji Sto Pociech, Studium „Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z Kobietą i Jej Rodziną” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Szkołę Dla Rodziców i Wychowawców ORE. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie, odbywając staże i praktyki w Ośrodku Wczesnej Interwencji na ul. Pilickiej, Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci, Fundacji Sto Pociech w Warszawie. Prowadzi grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy terapeutyczne oraz konsultacje indywidualne dla rodziców z niemowląt, małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspiera rodziców w budowaniu relacji opartych na silnej więzi, szacunku i zrozumieniu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dominika Bartmann

psycholog, coach kryzysowy i certyfikowana nauczycielka uważności Mindfulness Association. Prowadzi kursy MBLC (Mindfulness Based Living Course, Kurs życia w oparciu o uważność), warsztaty i praktyki otwarte rozwijające uważność u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako trener uważności stale doskonali swoje umiejętności i pracuje pod superwizją.

Mariusz Krzaczek
Jestem psychologiem. Od 2010 roku posiadam certyfikat Konsultanta Metody Tomatisa. Oznacza to, że

  • zawsze tworzę indywidualny program terapii słuchowej, który powstaje na podstawie wywiadu oraz badania uwagi słuchowej, wykonanej przy pomocy audiometru.
  • poprzez to badanie monitoruję przebieg treningu, realizując kolejne badania pomiędzy sesjami. Dzięki temu weryfikuję efekty poprzedniego etapu treningu i tworzę kolejny program.
  • w przypadku dzieci, w stosunku do których nie jest możliwe przeprowadzenie badania uwagi słuchowej – poprzez strukturyzowany wywiad z rodzicami i obserwację dziecka identyfikuję zaburzone sfery uwagi słuchowej i również buduję indywidualny program terapii

Posiadam również kompetencje w obszarze pomocy psychoterapii, szczególnie terapii uzależnień.  Ukończyłem 10-dniowy trening prowadzony przez Stephena Gilligana, ucznia i kontynuatora idei Miltona Ericksona. Jestem również absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej Instutytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Aleksandra Kolczyńska – psycholog dziecięcy. Wieloletni pracownik publicznej poradni psychologicznej na stanowisku psychologa diagnosty. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.