NASI SPECJALIŚCI:

  

Paulina Rytelewska
Dyrektor Poradni ANIMUS. Psycholog kliniczny, certyfikowany trener, psychoterapeuta systemowy (ukończone 4-letnie Studium Terapii Par i Rodzin OPTA w Warszawie, praca pod stałą superwizją indywidualną i grupową). Wciąż uzupełnia wiedzę uczestnicząc w kursach i warsztatach (m.in. z terapii par metodą EFT, terapia par i rodzin w ujęciu prof. de Barbaro, praca z osobami LGBT, dysforia i niezgodność płciowa, praca nad samooceną w bulimii, wpływ leków na psychoterapię, terapia OCD, psychoterapia w CHAD, nieprawidłowo rozwijająca się osobowość u nastolatków, style przywiązania i inne). Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię systemową par i rodzin, treningi i warsztaty psychologiczne. Prowadzi również konsultacje wstępne i kieruje do odpowiednich specjalistów. Kierownik obozów ANIMUS.

 

Patrycja Kochan

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Aktualnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie, rekomendowanej i atestowanej przez PTTPB (ukończony trzeci rok). Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym, pracuje  również z dorosłymi.  Ukończyła różnorodne  szkolenia specjalistyczne m.in. w zakresie Interwencji Kryzysowej (UW) i Treningu Umiejętności Społecznych. (CKT Spektrum). Staż psychoterapeutyczny odbywała na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w  Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW u dr hab. Grażyny Kmity. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, konsultacje dla rodziców, treningi i warsztaty psychologiczne. Jej głównymi zainteresowaniami i obszarami pracy są zaburzenia afektywne i lękowe, spektrum autyzmu oraz zaburzenia osobowości. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Joanna Jaworska

Jestem dyplomowanym psychologiem o specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia, Pedagogiem specjalnym oraz Terapeutą TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Ukończyłam liczne szkolenia dotyczące radzenia sobie z emocjami i stresem, pomoc w żałobie oraz budowanie poczucia własnej wartości.
Obecnie w trakcie szkolenia CBT w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi:
*trudności w relacjach z innymi ludźmi (w związku, w rodzinie, w pracy, w szkole)
*problemów emocjonalnych (obniżenie nastroju, smutek, złość, poczucie bycia gorszym, nierozumianym, krytykowanym)
*stres
*nieśmiałość
*brak przyjaciół, poczucie odrzucenia, izolacji
*strata, rozłąka, żałoba
Opieką psychologiczną otaczam osoby, które mają obniżone poczucie wartości, brak im pewności siebie i doświadczają problemów w życiu osobistym.

Olga Jastrzębska

pedagog, psychoterapeuta, trener umiejętności wychowawczych

pedagog (specjalność edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień), psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji (ukończyła Kurs Podstawowy i Zaawansowany w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu) oraz trener umiejętności wychowawczych (uczyła się w Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii). Swoje kwalifikacje doskonaliła kończąc m. in.: Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Racjonalną Terapię Zachowania RTZ I – ABC emocji, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym organizowanym przez Fundację ETOH, oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin. Udziela wsparcia rodzicom i opiekunom podczas konsultacji wychowawczych, prowadzi warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych, oraz zajęcia grupowe (socjoterapeutyczne, profilaktyczno – wychowawcze, treningi) dla dzieci i młodzieży.

Jest rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. Realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. II i cz. III, oraz Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Prywatnie jest miłośniczką wędrówek wysokogórskich, motoryzacji, muzyki, tańca i języków obcych.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

 

Jacek Wolszczak

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pedagog, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wychowawca na obozach poradni Animus. Współwórca serwisu nastoletniadepresja.pl, adresowanego do rodziców nastolatków z diagnozą depresji.
Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się problemami szkolnymi i wychowawczymi, trudnościami w relacjach, problemami emocjonalnymi oraz dostosowaniami działań edukacyjnych i wychowawczych wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi konsultacje dla rodziców i dzieci oraz młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach. Najważniejsze z nich to m.in.:
– Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT w Warszawie
– Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w depresji, Ośrodek Psychoterapii Sukces w Warszawie
– Jak pracować z dziećmi i młodzieżą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie, Fundacja Nagle Sami w Warszawie
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie
– Terapia Akceptacji i Zaangażowania w pracy z traumą/ACT for trauma, Akademia CBT Lazurowa w Warszawie
– Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego, Centrum Terapii Dialog w Warszawie
– Interwencja kryzysowa w pracy z osobą zagrożoną samobójstwem, z osobą w stanie lęku, z osobą agresywną –Akademickie Centrum Interwencji Kryzysowej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Izabela Bakalarska

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog resocjalizacji, w trakcie szkolenia z psychoterapii w CBT w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuje jako psycholog w szkole, gdzie udziela wsparcia dzieciom i ich rodzicom zarówno podczas indywidualnych sesji, jak i w formie warsztatów. Prowadzi konsultacje dla dzieci i rodziców, a także diagnozy psychologiczne. Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych i Domu Pomocy Społecznej.

Dominika Wysmułek-Wolszczak

 Artystka i pedagożka. Ukończyła wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
i Podyplomowe Studium Pedagogiczne. Studentka Studiów Podyplomowych Arteterapia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Prowadzi działania w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz sesje arteterapeutyczne wspierające procesy rozwojowe i psychoterapeutyczne. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.

 Sesje arteteapeutyczne pozwalają na identyfikację i rozwój zasobów, pomagają rozwijać poczucie własnej wartości, umożliwiają uwolnienie emocji, trenują umiejętność podejmowania decyzji, redukują stres i napięcie.Terapia przez sztukę umożliwia przepracowanie trudności, kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych, odkrywanie mocnych stron, wsparcie w samorozwoju.

 

Aneta Kolanecka

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny również na UW, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu zintegrowanym systemowo – psychodynamicznym Fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. Pracuje terapeutycznie w Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie. W Animusie prowadzi konsultacje rodzinne, terapię indywidualną  i rodzinną dzieci do lat 6, spotkania wsparciowe dla młodych rodziców. 

Zaprasza do siebie:

-rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, zaniepokojonych rozwojem społecznym lub emocjonalnych swoich dzieci, mających wątpliwości wychowawcze oraz tych, którzy chcą poprawić relację ze swoim dzieckiem i lepiej zrozumieć przyczyny jego trudnych zachowań;

-dzieci do 6 lat mające trudności w relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi, a także w regulacji emocji;

-rodziców oczekujących dziecka, w okresie połogu i wczesnego rodzicielstwa, potrzebujących wsparcia, zaniepokojonych swoją relacją z nowonarodzonym dzieckiem lub doświadczających stanu obniżonego nastroju.

Aleksandra Kolczyńska

Psycholog dziecięcy. Wieloletni pracownik publicznej poradni psychologicznej na stanowisku psychologa diagnosty. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.