CENNIK PORADNI ANIMUS od 1.09.2023 do 31.08.2024

konsultacje pierwszorazowe:

110 zł/do 30 min.

220 zł/do 60 min.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE (konsultacje ponowne, psychoterapia):

190 zł/50 min.

270 zł/80 min.

TERAPIA PAR (60 min.): 240 zł

TERAPIA PAR, RODZIN (90 min.): 330 zł

DIAGNOZA

Podstawowa cena za diagnozę psychologiczną lub pedagogiczną to 350 zł za jedno spotkanie diagnostyczne (maksymalnie 90 minut). Do kolejnych części diagnozy dopłata wynosi 200 zł (chyba że ustalona jest cena za konkretny rodzaj diagnozy).

W cenę diagnozy wliczona jest opinia psychologiczna (pedagogiczna).

 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne (2-3 spotkania po ok. 90-120 minut) – 600 zł
 • Diagnoza dysleksji (dysgrafii, dysortografii) i rozwoju intelektualnego: (2-3 spotkania po ok. 90-120 minut) – 600 zł
 • Diagnoza pedagogiczna (w kierunku dysleksji, dyskalkulii lub innych trudności szkolnych) – 400 zł
 • Diagnoza dysleksji, dyskalkulii oraz rozwoju intelektualnego: 800 zł
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej oraz rozwoju intelektualnego: 600 zł
 • Diagnoza rozwoju intelektualnego (test SB5): 400 zł, inne testy – informacja w poradni.
 • Test MOXO z wywiadem, omówieniem i opinią – wstępna diagnoza zaburzeń uwagi, nadruchliwości, impulsywności, wolnego tempa reakcji itp. (ADHD, ADD itp.): 450 zł
 • Test MOXO bez konsultacji (wydruk wyników) lub łączony z inną diagnozą: 250 zł
 • Test MOXO kontrolny (ponowny): 100 zł
 • Konsultacja i wydanie opinii o możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez dziecko (np. w filmie, reklamie):  – 200 zł
 • Inne: w zależności od czasu trwania, 200 zł/godz.
 • Konsultacja przed zapisaniem się na zajęcia: 70 zł/ do 30 min.
 • Konsultacja po diagnozie: 110 zł / do 30 min.
 • Odebranie opinii z udzieleniem podstawowych informacji o wynikach diagnozy: bezpłatnie.
 • Zaświadczenie o udziale w zajęciach indywidualnych lub grupowych: 25 zł
 • Zaświadczenie opisowe: 50-100 zł
 • Dodatkowa opinia po terapii, konsultacji: 150-200 zł, w zależności od obszerności opinii.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Zajęcia terapeutyczne, Trening Umiejętności Społecznych, Kurs Metod Uczenia się: 90 zł/ 60 minut
 • Reedukacja i terapia pedagogiczna: zajęcia indywidualne: 90 zł/45 minut
 • Kurs Metod Uczenia się indywidualnie: 200 zł/ 60 minut.