Trening umiejętności społecznych wg Goldsteina

To trening grupowy, który wykorzystuje teorię poznawczego nauczania społecznego. Osoba uczestnicząca w treningu zdobywa daną umiejętność poprzez przeanalizowanie jej zasady i wykorzystanie wiedzy, którą dostarcza jej własne doświadczenie społeczne.

Ucząc się nowej umiejętności uczestnicy dowiadują się, jakie czynności są efektywne i pożądane w konkretnej sytuacji społecznej. Rozpisują daną umiejętność na konkretne kroki, które należy podjąć, a następnie praktycznie zastosowują określony schemat w rzeczywistych sytuacjach.

Dzięki precyzyjnym instrukcjom oraz scenkom z odgrywaniem roli uczestnicy mogą nabyć i utrwalić nowe umiejętności, z którymi dotychczas mieli trudność. Rolą prowadzących, a także innych członków grupy, jest modelowanie postawy i zachowania, które składają się na daną umiejętność. Grupa i instruktorzy dostarcza uczestnikom informacji zwrotnych dotyczących odbioru ich zachowania przez innych, dzięki czemu możliwa jest korekta zachowania.

Dokładne przeanalizowanie tych czynności, zachowań i postaw prowadzi do zredukowania trudnych emocji, niepewności lub lęku związanych z byciem w sytuacjach społecznych. Opanowanie umiejętności prowadzi do zmniejszenia napięcia oraz uzyskania lepszej samooceny, która rośnie w miarę nabywania nowych kompetencji i doświadczenia sukcesu.

 

Podstawowe umiejętności społeczne

Słuchanie

Mówienie dziękuję i używanie zwrotów grzecznościowych

Mówienie komplementów

 

Zaawansowane umiejętności społeczne

Proszenie o pomoc

Przepraszanie

Przyłączanie się do działań innych

 

Umiejętności radzenia sobie z uczuciami

Poznawanie swoich uczuć

Wyrażanie swoich uczuć

Rozumienie, co czują inni

Radzenie sobie z czyjąś złością

Radzenie sobie ze strachem

 

Alternatywne umiejętności wobec agresji

Pomaganie innym

Stosowanie samokontroli

Obrona swoich praw

Reagowanie na zaczepki

Unikanie bójek

 

Umiejętności radzenia sobie ze stresem

Zgłaszanie skargi

Radzenie sobie z pominięciem

Radzenie sobie z zakłopotaniem

Reagowanie na namawianie

Reagowanie na niepowodzenie

Radzenie sobie z presją grupy

Przygotowanie do trudnej rozmowy

 

Umiejętność planowania

Ustalanie przyczyny problemów

Szeregowanie problemów według ich ważności

Podejmowanie decyzji