Opis:

Spotkania psychoterapeutyczne mają na celu pomoc w poradzeniu sobie z różnego rodzaju problemami osobistymi. Mogą to być trudności z emocjami, zachowaniem, kontaktami międzyludzkimi, a także podejmowaniem decyzji. Pracujemy również nad pokonaniem skutków trudnych przeżyć (terapia traumy). Pomagamy poradzić sobie z chorobami i zespołami bólowymi spowodowanymi emocjami i stresem. Prowadzimy terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej (po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych).

Dla kogo przydatna jest psychoterapia?

DZIECI I MŁODZIEŻ:

 • wspieranie rozwoju osobistego, kierowanie rozwojem szkolnym
 • wspieranie kariery sportowej i artystycznej, pokonywanie lęku przed wystąpieniami, wspieranie motywacji
 • zaburzenia zachowania, motywacji do nauki
 • trudności w kontaktach międzyludzkich
 • problemy emocjonalne, nieśmiałość
 • nerwice, depresje, stany lękowe
 • problemy okresu dojrzewania
 • problemy rodzinne, rozwiązywanie konfliktów
 • stany posttraumatyczne, PTSD – zaburzenia występujące po nadmiernie stresujących wydarzeniach, traumach, wypadkach
 • zaburzenia snu i koncentracji
 • zaburzenia psychosomatyczne – choroby i bóle spowodowane problemami emocjonalnymi i stresem
 • stany paniki, napadów lęku
 • lęki szkolne i egzaminacyjne

DOROŚLI

 • wspieranie rozwoju osobistego, kierowanie rozwojem zawodowym
 • trudności w kontaktach międzyludzkich
 • problemy emocjonalne, nieśmiałość
 • trudności z podejmowaniem decyzji nerwice, depresje, stany lękowe
 • lęki egzaminacyjne, przed wystąpieniami publicznymi
 • wspieranie dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • problemy rodzinne, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie więzi rodzinnych
 • komunikacja między rodzicami a dziećmi (jak rozmawiać z dzieckiem)
 • niepowodzenia szkolne dzieci, trudności wychowawcze
 • stany posttraumatyczne, PTSD – zaburzenia występujące po nadmiernie stresujących wydarzeniach, traumach, wypadkach
 • zaburzenia snu i koncentracji
 • zaburzenia psychosomatyczne – choroby i bóle spowodowane problemami emocjonalnymi i stresem