CENNIK PORADNI ANIMUS

OD 6.11.2017

ZNIŻKA NA KARTĘ 3+:     5%

konsultacje pierwszorazowe:

60 zł/do 30 min.

120 zł/do 60 min.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE (konsultacje ponowne, psychoterapia):

110 zł/50 min. (u p. Patrycji Kochan, p. Kamili Jakubowskiej, p. Pauliny Rytelewskiej, Grażyny Węgrzynowskiej)

120 zł/60 min. (u p. Katarzyny Słowik)

160 zł/90 min. (u p. Katarzyny Słowik)

 

TERAPIA PAR (60 min.): 140 zł

TERAPIA PAR, RODZIN (90 min.): 200 zł

 

DIAGNOZA

Podstawowa cena za diagnozę psychologiczną lub pedagogiczną to 220 zł za jedno spotkanie diagnostyczne (maksymalnie 90 minut). Do kolejnych części diagnozy dopłata wynosi 110 zł (chyba że ustalona jest cena za konkretny rodzaj diagnozy).

W cenę diagnozy wliczona jest opinia psychologiczna (pedagogiczna).

 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne (2 spotkania po ok. 90 minut) – 350 zł
 • Diagnoza dysleksji (dysgrafii, dysortografii) i rozwoju intelektualnego: 350 zł
 • Diagnoza dysleksji, dyskalkulii oraz rozwoju intelektualnego: 460 zł
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej: 330 zł
 • Diagnoza rozwoju intelektualnego: 220 zł
 • Test MOXO z wywiadem i omówieniem- wstępna diagnoza zaburzeń uwagi, nadruchliwości, impulsywności, wolnego tempa reakcji itp. (ADHD, ADD itp.): 220 zł
 • Test MOXO łączony z inną diagnozą: 170 zł
 • Test MOXO kontrolny: 100 zł
 • Diagnoza problemów emocjonalnych dziecka: 220 zł
 • Diagnoza rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka: 330 zł
 • Obserwacja rozwoju intelektualnego i emocjonalnego do 5 lat: 220 zł
 • Konsultacja i wydanie opinii o możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez dziecko (np. w filmie, reklamie):  – 100 zł
 • Diagnoza rodziny (Mapa rodziny): 200 zł + 110 zł/diagnozę emocjonalną każdego z dzieci
 • Inne: w zależności od czasu trwania, 120 zł/godz.
 • Konsultacja przed zapisaniem się na zajęcia: 50 zł/ do 30 min.
 • Konsultacja po diagnozie: 50 zł / do 30 min.
 • Odebranie opinii z udzieleniem podstawowych informacji o wynikach diagnozy: bezpłatnie.
 • Wydanie dodatkowej opinii/zaświadczenia (na podstawie konsultacji, spotkań terapeutycznych, zajęć grupowych itp.) – 25-50 zł

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Zajęcia terapeutyczne, Trening Umiejętności Społecznych, Kurs Metod Uczenia się: 50 zł/ 60 minut
 • Reedukacja i terapia pedagogiczna: zajęcia indywidualne: 70 zł/45 minut
 • Terapia logopedyczna: 100 zł/60 minut, 75 zł/45 minut, 50 zł/30 minut.
 • Kurs Metod Uczenia się indywidualnie: 120 zł/ 60 minut.