CENNIK PORADNI ANIMUS

konsultacje pierwszorazowe:

90 zł/do 30 min.

180 zł/do 60 min.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE (konsultacje ponowne, psychoterapia):

150 zł/50 min.

225 zł/80 min.

TERAPIA PAR (60 min.): 200 zł

TERAPIA PAR, RODZIN (90 min.): 280 zł

DIAGNOZA

Podstawowa cena za diagnozę psychologiczną lub pedagogiczną to 350 zł za jedno spotkanie diagnostyczne (maksymalnie 90 minut). Do kolejnych części diagnozy dopłata wynosi 200 zł (chyba że ustalona jest cena za konkretny rodzaj diagnozy).

W cenę diagnozy wliczona jest opinia psychologiczna (pedagogiczna).

 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne (2-3 spotkania po ok. 90-120 minut) – 500 zł
 • Diagnoza dysleksji (dysgrafii, dysortografii) i rozwoju intelektualnego: (2-3 spotkania po ok. 90-120 minut) – 500 zł
 • Diagnoza pedagogiczna (w kierunku dysleksji, dyskalkulii lub innych trudności szkolnych) – 350 zł
 • Diagnoza dysleksji, dyskalkulii oraz rozwoju intelektualnego: 700 zł
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej oraz rozwoju intelektualnego: 500 zł
 • Diagnoza rozwoju intelektualnego (test SB5): 350 zł, inne testy – informacja w poradni.
 • Test MOXO z wywiadem i omówieniem – wstępna diagnoza zaburzeń uwagi, nadruchliwości, impulsywności, wolnego tempa reakcji itp. (ADHD, ADD itp.): 250 zł
 • Test MOXO łączony z inną diagnozą: 200 zł
 • Test MOXO kontrolny: 100 zł
 • Konsultacja i wydanie opinii o możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez dziecko (np. w filmie, reklamie):  – 200 zł
 • Diagnoza rodziny (Mapa rodziny):  zł + 150 zł/diagnozę emocjonalną każdego z dzieci
 • Inne: w zależności od czasu trwania, 200 zł/godz.
 • Konsultacja przed zapisaniem się na zajęcia: 70 zł/ do 30 min.
 • Konsultacja po diagnozie: 90 zł / do 30 min.
 • Odebranie opinii z udzieleniem podstawowych informacji o wynikach diagnozy: bezpłatnie.
 • Zaświadczenie o udziale w zajęciach indywidualnych lub grupowych: 25 zł
 • Zaświadczenie opisowe: 50 zł
 • Dodatkowa opinia po terapii, konsultacji: 100-150 zł, w zależności od obszerności opinii.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Zajęcia terapeutyczne, Trening Umiejętności Społecznych, Kurs Metod Uczenia się: 70 zł/ 60 minut
 • Reedukacja i terapia pedagogiczna: zajęcia indywidualne: 90 zł/45 minut
 • Kurs Metod Uczenia się indywidualnie: 150 zł/ 60 minut.