Terapia pedagogiczna praca nad poprawą w zakresie trudności w uczeniu się u dzieci i młodzieży, takich jak np. dysleksja, dysortografia i dysgrafia, trudności w koncentracji i pamięci. W tym celu dzieci uczestniczą w różnorodnych ćwiczeniach mających na celu rozwijanie mniej sprawnych funkcji.

W czym pomagamy?

ogólne trudności w nauce

zaburzenia uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa
trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
trudności matematyczne (dyskalkulia)