Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 19. marca, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

<< wróć do strony prezentującej ofertę firmy ANIMUSNiepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS w Grodzisku Mazowieckim
KIM JESTEŚMY: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS jest placówką oświatową, zarejestrowaną w Starostwie Powiatu Grodziskiego pod nr 24. W ramach naszej placówki działa zespół specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów i trenerów. W poradni odbywają się diagnozy psychologiczne, konsultacje i terapia, a także wiele zajęć i kursów rozwijających zdolności dzieci i młodzieży. Prowadzimy też szkolenia, konsultacje i terapię dla osób dorosłych.

MISJA PORADNI: Naszym głównym celem jest wspieranie człowieka w jego wszechstronnym rozwoju: intelektualnym, osobowościowym, emocjonalnym i społecznym. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek jest wyjątkową osobą i może rozwijać ukryte w nim możliwości. Proponujemy zatem zarówno pomoc osobom z różnymi problemami, jak i wspomaganie indywidualnego rozwoju osób zdolnych i dobrze radzących sobie w życiu.

UPRAWNIENIA: Poradnia ANIMUS posiada uprawnienia poradni niepublicznej zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i w związku z tym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty ma prawo do wydawania opinii dotyczących specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) respektowane przez szkoły i komisje egzaminacyjne oraz opinie o dojrzałości szkolnej i możliwości nauczania domowego, a także pracy zarobkowej dzieci (np. w filmach, reklamach) .

KONTAKT: tel. 22 755 45 08; komórka: 503 107 149
nasz email
kom. dyr. Paulina Rytelewska: 507 138 788

BIURO PORADNI czynne telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.(zgłoszenia telefoniczne, przyjść do poradni można po uprzednim zgłoszeniu przez telefon bądź mailem swojej sprawy). Zgłoszenia i informacje poza godzinami pracy biura pod nr 507 138 788 (dyr. Paulina Rytelewska)

WIZYTY (konsultacje, diagnozy, psychoterapia, zajęcia) odbywają się w lokalu Poradni przy ul. Szkolnej 2c po uprzednim umówieniu telefonicznym; od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00, niektórzy specjaliści przyjmują również w soboty.


+ Przejdź na stronę: OFERTA >> lub sprawdź poniżej, czym zajmuje się poradnia:

kursy i treningi

+ szczegółowy opis >> Sprawdź naszą szczegółową ofertę:

+ Najczęściej zadawane pytania na temat naszych kursów >>

obozy twórczego rozwoju

Wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z programem twórczego rozwoju: poza aktywnym wypoczynkiem i turystyką uczestnicy biorą udział w zajęciach rozwijających zdolności twórcze i interpersonalne.

+ Szczegóły dotyczące obozów >>
diagnoza

 • Badania psychologiczne i pedagogiczne w zakresie intelektu, zdolności, temperamentu, osobowości, radzenia sobie ze stresem, umiejętności osobistych
 • Diagnoza dysleksji, dyskalkulii, zaburzeń uwagi, trudności szkolnych
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza kliniczna do orzeczeń o niepełnosprawności
 • Badania psychologiczne do zezwoleń na broń

  + Szczegóły dotyczące diagnozy>>
 • konsultacje

 • Wspomaganie rozwoju osobistego, szkolnego i zawodowego
 • Pomoc w rozwoju dziecka zdolnego
 • Konsultacje w zakresie dysleksji, zaburzeń koncentracji, problemów w nauce, trudności szkolnych
 • Problemy i niepowodzenia życiowe, trudności w relacjach z ludźmi
 • Sytuacje kryzysowe, problemy rodzinne, małżeńskie
 • Dziecko ze specyficznymi problemami

  + Szczegóły dotyczące konsultacji>>
 • terapia i reedukacja

 • zajęcia reedukacyjne dla dyslektyków, wczesna interwencja dysleksji
 • zajęcia reedukacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), wczesna interwencja dyskalkulii
 • terapia logopedyczna, również dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zaburzeń rozwoju
 • psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapia grupowa dla młodzieży i dorosłych (po utworzeniu grupy)
  + Szczegóły dotyczące terapii>>

 • Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)