Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 19. marca, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

<< wróć do strony prezentującej ofertę firmy ANIMUS

Techniki pracy umysłowej

Opis:

Kurs obejmujący trening zdolności poznawczych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, techniki uczenia się i zapamiętywania oraz radzenie sobie ze stresem.

Cel:

Usprawnienie "pracy umysłu" w różnych jej aspektach: myśleniu logicznym i twórczym, planowaniu, zapamiętywaniu, rozwiązywaniu problemów, organizowaniu.

Przebieg treningu:

> Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów
 • Ćwiczenia wstępne: zabawy integracyjne, ćwiczenia wyobraźni i tworzenia skojarzeń, rozwój spontaniczności i umiejętności współpracy z innymi
 • Wprowadzenie do twórczego myślenia: schematy myślenia i bariery umysłowe - czym są i jak je pokonać
 • Elementy twórczego myślenia - omówienie i ćwiczenia
 • Podstawowe narzędzia twórczego myślenia:
  + zadawanie pytań i dostrzeganie ukrytych problemów ("kruszenie murów", "zestaw pytań")
  + szukanie różnych możliwości (mindmapping, brainstorming, superpozycje, AMW)
  + techniki twórczego rozwiązywania problemów (synektyka, "TroP")
  + nowe pomysły: zalety, wady, to, co interesujące (technika de Bono)
  + różne punkty widzenia i postrzegania sytuacji
  + rozwój empatii i zrozumienia zachowań innych osób ("identyfikacja osobista")
 • Podsumowanie: zastosowanie umiejętności twórczego myślenia do wybranej dziedziny
> Strategie uczenia się i zapamiętywania

 • Ćwiczenia zdolności umysłowych: koncentracji uwagi, aktywnego słuchania i spostrzegania, tworzenia skojarzeń, wyobraźni
 • Czynniki ułatwiające i zakłócające zapamiętywanie
 • Współpraca półkul mózgowych - teoria i ćwiczenia; m.in. metoda Dennisona
 • Podwójne kodowanie w zapamiętywaniu treści tekstów (wykładów) i obrazów
 • "Kłopotliwe drobiazgi" - nazwiska, twarze, daty, numery, punkty wystąpień
 • Organizacja materiału - twórcze notatki
 • Podsumowanie - zastosowanie twórczego zapamiętywania w codziennym życiu i pracy
> Mindmapping - twórcze notatki nielinearne

 • Omówienie techniki z wykorzystaniem przykładowej mapy myśli
 • Ćwiczenie skojarzeń
 • Ćwiczenie wykonania grupowej mapy myśli na bazie skojarzeń
 • Wykonanie indywidualnych map myśli z przykładowego tekstu
 • Mapy myśli jako narzędzie twórczego myślenia: kreowanie pomysłów - myślenie wielokierunkowe
 • Planowanie i organizacja czasu
 • Podsumowanie - zastosowanie map myśli w konkretnej dziedzinie
Czas trwania: 20 godzin (4 dni x 5 godzin); np. dwa weekendy.

+ podłoże teoretyczne kursu - pamięć >> (rtf, 19 kB)

Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)