Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 19. marca, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

<< wróć do strony prezentującej ofertę firmy ANIMUS

Kurs metod uczenia się i zapamiętywania
+ Czy nauka może nie być nudna?
+ Jak mieć dobre oceny i dużo czasu dla siebie?
+ Jak zapamiętać liczby, daty, wzory, mapy, ortografię?
+ Jak zapamiętać wiele nazw w kolejności?
+ Jak szybko przyswoić treść grubego podręcznika?

Opis:

Kurs zawiera ćwiczenia zdolności umysłowych, które są podstawą do skutecznego i szybkiego zapamiętywania. Na ich bazie trenowana jest umiejętność korzystania z mnemotechnik (strategii zapamiętywania) dla materiału słownego, wzrokowego oraz zestawów elementów. Uczestnicy poznają też technikę nielinearnego notowania - mindmapping. Trening umiejętności zapamiętywania uzupełniają metody radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia wypowiedzi oraz koncentracji.

Program ten przeznaczony jest szczególnie:
 • dla osób zdolnych, które lubią myśleć, są ciekawe świata i wiedzy oraz lubią być doceniane, aby cieszyły się możliwością rozwijania swoich zdolności
 • dla osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, aby usprawniły spostrzeganie oraz nabyły umiejętność przyspieszonego czytania
 • dla osób z nieodborami koncentracji uwagi, aby potrafiły się lepiej skupiać na zadaniu
 • dla osób nieśmiałych, zahamowanych, aby otworzyły się na kontakty z innymi i nabrały łatwości w wypowiedziach
 • dla osób mających trudności w zapamiętywaniu, aby poznały techniki i metody ułatwiające uczenie się
Cel:

Poprawa szybkości, łatwości i skuteczności uczenia się oraz odtwarzania nabytych wiadomości. Celem jest również wykazanie, że nie ma złej pamięci - może być tylko niewykształcona umiejętność zapamiętywania.

Program kursu:
 • Etap I

  Ćwiczenia dotyczą:
  + rozwijania wyobraźni
  + umiejętności tworzenia skojarzeń
  + koncentracji uwagi
  + doskonalenia aktywnego słuchania i spostrzegania
  + pamięci bezpośredniej

 • Etap II

  Ćwiczenia dotyczą:
  + nauki zapamiętywania materiału obrazowego
  + nauki zapamiętywania informacji z wykładu lub tekstu czytanego

 • Etap III

  Ćwiczenia dotyczą:
  + umiejętności tworzenia skojarzeń zgodnie z zasadami mnemotechnicznymi
  + poznania i stosowania różnych mnemotechnik: m.in. "łańcuszka", "gwiazdy", "haków", akronimów, słów-kluczy
  + poznania i stosowania technik zapamiętywania definicji, wzorów, słówek, dat itp.
  + zapamiętywania zestawu słów lub obrazów za pomocą mnemotechnik

 • Etap IV

  Ćwiczenia dotyczą:
  + wyszukiwania głównej myśli i głównych wątków w tekście, tworzenia hierarchii wiadomości
  + tworzenia notatek metodą "map myśli"
  + szybkiego uczenia się ze skonstruowanych przez siebie notatek
  + tworzenia planu pracy pisemnej metodą "mapy myśli"

 • Etap V

  Ćwiczenia dotyczą:
  + metod poprawiających koncentrację uwagi podczas uczenia się i odtwarzania wiadomości
  + sposobów koordynacji pracy półkul mózgowych (metody Dennisona)
  + umiejętności relaksacji i radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym
  + wzmacniania pozytywnego obrazu siebie jako ucznia, autonomicznej motywacji poznawczej i orientacji rozwojowej
Czas trwania: 28 godzin - 2 razy w tygodniu po 60 minut przez 4 miesiące lub w formie zblokowanej (weekendowej).

+ podłoże teoretyczne kursu >> (rtf, 19 kB)

Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)