Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 21. stycznia, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

<< wróć do strony prezentującej ofertę firmy ANIMUS

Kurs rozwoju inteligencji i pamięci

Opis:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas początkowych szkoły podstawowej. Obejmują zestaw ćwiczeń, zabaw i zadań, które stymulują i wspomagają rozwój naturalnych zdolności poznawczych dziecka. Dzięki temu może ono łatwiej przyswajać wiedzę, szybciej rozwiązywać zadania, lepiej orientować się w rzeczywistości, lepiej radzić sobie w kontaktach z innymi dziećmi oraz sytuacjach szkolnych.

Program ten przeznaczony jest szczególnie:
 • dla dzieci, które lubią myśleć, są ciekawe świata i wiedzy oraz lubią być doceniane, aby cieszyły się możliwością rozwijania swoich zdolności
 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, aby usprawniły spostrzeganie oraz koordynację wzrokowo-ruchową niezbędną w tych czynnościach
 • dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi, aby nauczyły się lepiej skupiać na zadaniu
 • dla dzieci nieśmiałych, zahamowanych, aby otworzyły się na kontakty z innymi i chętniej wypowiadały się na lekcji
 • dla dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce, aby dostrzec ich problemy i pomóc im sobie z nimi poradzić
Cele podstawowe:

+ poprawa zdolności poznawczych: koncentracji uwagi, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, kojarzenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej;
+ ułatwienie zapamiętywania różnego rodzaju materiału;
+ rozwój myślenia logicznego i twórczego;
+ wzrost szybkości i łatwości czytania i pisania.

Program kursu:
 • Trening podstawowych funkcji poznawczych

  + koncentracji uwagi
  + spostrzegania
  + kojarzenia
  + koordynacji wzrokowo-ruchowej
  + orientacji przestrzennej

 • Trening czytania, pisania i zapamiętywania

  + wprowadzenie do przyspieszonego czytania
  + ćwiczenia usprawniające pisanie
  + ćwiczenie krótkich wypowiedzi pisemnych
  + podstawowe techniki zapamiętywania
  + ćwiczenie pamięci bezpośredniej

 • Trening myślenia

  + umiejętność zadawania pytań
  + ćwiczenie kreatywności i wyobraźni
  + ćwiczenie klasyfikacji i działań na relacjach
  + zadania na myślenie logiczne i twórcze

Czas trwania: 28 godzin - 2 razy w tygodniu po 60 minut przez 4 miesiące.

+ podłoże teoretyczne kursu >> (rtf, 16 kB)

Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)