Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 19. marca, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

OFERTA PORADNI ANIMUS

W tym dziale możesz zapoznać się ze szczegłowymi opisami kursów i treningów znajdujucych się w ofercie naszej Poradni

NASI SPECJALIŚCI:
  • mgr Paulina Rytelewska - psycholog kliniczny, certyfikowany trener, psychoterapeuta systemowy. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna dorosłych, terapia systemowa rodzin, treningi i warsztaty psychologiczne.

  • mgr Patrycja Kochan - mgr Patrycja Kochan – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi i młodzieżą (odbyte szkolenie w Centrum CBT EDU w Warszawie). Posiada duże doświadczenie w pracy przede wszystkim z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym. Pracuje również jako psycholog szkolny. Ukończone szkolenia specjalistyczne m.in. w zakresie Interwencji Kryzysowej (UW) oraz Treningu Umiejętności SpołecznychProwadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, treningi i warsztaty psychologiczne. Wychowawca na obozach ANIMUS.

  • mgr Aleksandra Kolczyńska - psycholog dziecięcy. Wieloletni pracownik publicznej poradni psychologicznej na stanowisku psychologa diagnosty. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.

  • mgr Grażyna Węgrzynowska - psycholog dziecięcy i pedagog specjalny. Pracuje jako psycholog z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi diagnozy dotyczące zaburzeń rozwoju, problemów wychowawczych i inne konsultacje psychologiczne, konsultacje dla rodziców.

  • mgr Kamila Jakubowska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy. Prowadzi diagnozy i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych i par.Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, 4-letnie studia psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodzin w Warszawie oraz kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie oraz Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii w Krakowie. Praca w placówkach oświatowych pozwoliła na zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

  • mgr Katarzyna Słowik- Psycholog, Psychotraumatolog. Studiowała psychologię kliniczną oraz psychotraumatologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS). Certyfikowana terapeutka EMDR, uczestniczka szkolenia certyfikującego Somatic Experiencing – Szkoła Terapii Psychosomatycznej. Prowadzila badania nad Zespołem Ostrego Stresu (ASD) z osobami po zdarzeniach komunikacyjnych . Pracuje z osobami w ramach profilaktyki, interwencji oraz pomocy po zdarzeniach traumatycznych (np. wypadek komunikacyjny, utrata osoby bliskiej), a także w sytuacjach stresowych (np. rozwód, utrata pracy). Pracuje z osobami z zaburzeniami żywienia, pacjentami w trakcie leczenia i rehabilitacji oraz ze sportowcami wspierając proces treningowy oraz ukierunkowując na sukces.

  • mgr Elżbieta Kania - pedagog, socjoterapeuta, reedukator: diagnozy pedagogiczne, zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja dysleksji, dysortografii, dysgrafii), socjoterapia.

  • mgr Jarek Żyliński - psycholog rozwoju i wychowania dziecka, autor książki "Miłość i wychowanie". Prowadzi konsultacje dla rodziców i młodzieży, treningi i warsztaty psychologiczne, wychowawca na Obozach ANIMUS. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami jako psycholog.

  • dr Karolina Ziembowicz - doktor psychologii, pracuje naukowo oraz edukacyjnie na Uniwersytecie Warszawskim: w Poradni prowadzi autorskie zajęcia rozwojowe dla dzieci oraz Trening Umiejętności Spolecznych.

Dla przedszkolak�w (4-6 lat)
+ Trening gotowo�ci szkolnej

+ Terapia pedagogiczna

+ Trening Umiej�tno�ci Spo�ecznych

+ Trening kreatywno�ci


Dla dzieci ze szk� podstawowych
+ Terapia pedagogiczna

+ Reedukacja

+ Kurs rozwoju inteligencji i pami�ci

+ Trening kreatywno�ci

+ Kurs metod uczenia si� i zapami�tywania

+ Grupa Rozwoju Osobistego

+ Trening Umiej�tno�ci Spo�ecznych


Dla m�odzie�y
+ Kurs metod uczenia si� i zapami�tywania

+ Grupa Rozwoju Osobistego


Dla doros�ych
+ Techniki pracy umys�owej


obozy tw�rczego rozwoju

Wyjazdy wakacyjne dla dzieci i m�odzie�y z programem tw�rczego rozwoju: poza aktywnym wypoczynkiem i turystyk� uczestnicy bior� udzia� w zaj�ciach rozwijaj�cych zdolno�ci tw�rcze i interpersonalne.

+ Szczeg�y dotycz�ce oboz�w >> -->

Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)